Postępowania sądowe i administracyjne

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • reprezentację przed sądami polubownymi
  • postępowania egzekucyjne
  • postępowania przed sądami administracyjnymi
  • postępowania przed Sądem Najwyższym
  • postępowania karne