Prawo spółek

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie, dzielenie i likwidację
  • przygotowanie projektów dokumentów, uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
  • procesy restrukturyzacyjne i naprawcze
  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
  • badanie stanu prawnego spółek
  • sprawy korporacyjne / regulaminy organów spółek
  • organizację i prowadzenie zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń
  • przygotowanie i negocjowanie zmiany umów i statutów spółek