Prawo upadłościowe i naprawcze

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • dochodzenie roszczeń od niewypłacalnego dłużnika na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego
  • pomoc podmiotom zagrożonym upadłością w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego (naprawczego)
  • sporządzanie pism, wniosków i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego oraz skutków prawnych związanych z ich wszczęciem
  • sporządzanie projektów wniosków o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacji majątku oraz z opcją zawarcia układu, kompletowanie niezbędnych załączników, dopełnianie wszelkich formalności związanych ze wszczętym postępowaniem, reprezentacja dłużnika lub wierzycieli na posiedzeniach lub rozprawach związanych ze wszczętym postępowaniem upadłościowym oraz na zgromadzeniach wierzycieli
  • sporządzanie projektów oświadczeń wszczynających postępowanie naprawcze oraz kompletowanie niezbędnych załączników, dopełnianie wszelkich formalności m.in. ogłoszeń o wszczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i dziennikach, a także reprezentacja dłużnika lub wierzycieli na rozprawie sądowej w celu zatwierdzenia układu oraz na zgromadzeniu wierzycieli
  • sporządzanie innych pism w postępowaniu upadłościowym i naprawczym m.in. zażaleń na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zarzutów przeciwko układowi
  • przeprowadzanie postępowania rejestrowego w celu ujawnienia danych dotyczących postępowań upadłościowych i naprawczych