Informacje

Słownik Pojęć

  • Apelacja

    Jest to środek odwoławczy, który przysługuje od każdego wyroku sądu l instancji do sądu II instancji. Jedynie od wyroku zaocznego apelacja przysługuje tylko powodowi, natomiast nie przysługuje pozwanemu, który w takim przypadku może wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego

  • Domniemanie prawne

    Domniemania ustanowione przez prawo, wiążące dla sądu; są to niejako podstawowe założenia pewnych okoliczności przez system prawny, przykładowo domniemanie istnienia dobrej wiary. Domniemania te mogą być jednak obalone w drodze postępowania

  • Termin instrukcyjny

    Wskazany w przepisach prawa termin, który jedynie sugeruje czas do wykonania danej czynności, ale jego przekroczenie nie wywołuje żadnych ujemnych skutków prawnych dla przekraczającego. Z reguły przewidziany dla czynności sądu

— Czytaj Więcej

Warunki korzystania z serwisu

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych…

— Czytaj Więcej

Polityka ochrony prywatności

Przesyłając poprzez strony Serwisu pytania lub komentarze czy też zamawiając subskrypcję dokumentów i informacji dotyczących Spółki, użytkownicy mogą udostępniać Spółce dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu….

— Czytaj Więcej