Pomoc Prawna Katowice

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczy jak również na rzecz podmiotów administracji rządowej, samorządowej, podmiotów medycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek. Mamy wieloletnie i bogate doświadczenie na rynku doradztwa prawnego. Naszym priorytetem jest profesjonalna pomoc prawna, wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelność, kreatywność oraz skuteczność. Pomoc prawna świadczona jest zarówno w siedzibie Kancelarii, siedzibie Klienta bądź w innym ustalonym miejscu, a także za pośrednictwem innych środków przekazu.

Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

  • udzielania porad prawnych,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • sporządzania projektów umów i innych aktów prawnych,
  • sporządzania wszelkich pism procesowych,
  • reprezentacji Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej,
  • udziału w negocjacjach.

 

Posted in: