Prawo wekslowe i czekowe

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • pełne doradztwo prawne w zakresie prawa wekslowego i czekowego
  • prowadzenie procesów sądowych w imieniu remitentów, indosantów, awalistów, dłużników wekslowych i czekowych
  • sporządzanie projektów, wzorów dokumentacji związanej z prawem wekslowym i czekowym
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawidłowości praw inkorporowanych na wekslach i czekach
  • pomoc przy wypełnianiu weksli i czeków
  • sporządzanie porozumień wekslowych i czekowych
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi