Prawo karne gospodarcze i karno-skarbowe

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • reprezentację we wszystkich etapach postępowania karnego
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych
  • obrona na wszystkich etapach postępowania karno-skarbowego
  • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karno-skarbowym