Prawo Pracy

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • bieżącą obsługę i doradztwo w zakresie prawa pracy
  • przygotowywanie, analizę i opiniowanie dokumentów o charakterze umów o pracę, umów o pracę tymczasową, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych umów zawieranych z pracownikami przez pracodawców, zasady etyki i polityki firmowej
  • opiniowanie w zakresie mobbingu / dyskryminacji – formułowanie dobrych praktyk pracodawców
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
  • porady dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników
  • procesy zwolnień grupowych